W piątek, 29 stycznia 2021r. w naszej grupie

odbędzie się bal karnawałowy.

Szykuje sie wspaniała zabawa!!!

 

W piątek, 22 stycznia 2021r. odbędzie się występ

z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Przyroda

• poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
• dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
• poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).

Rodzina
• kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

Procesy poznawcze
• słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
Uwaga
• skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Rozwój fizyczny
• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.

Aktywność językowa
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
• nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

Początkowa nauka czytania i pisania
• układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
• rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
• rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz określanie położenia przedmiotów względem siebie.

Elementy matematyki
Orientacja przestrzenna
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
• liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
• posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
• porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
• liczenie na palcach.

Współdziałanie w grupie
• uczestniczenie we wspólnych zabawach.
Działalność plastyczna
• lepienie z masy solnej.
• rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
• wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
• tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka
• uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
• słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
• śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.

Aktywność ruchowa
• uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
• uczestniczenie w zabawach ruchowych:

1. Będziemy uczestniczyć w zabawach muzycznych, plastycznych, ruchowych i językowych.

2. Powitamy nową porę roku - jesień; zwrócimy uwagę na wygląd drzew i krzewów jesienią. Będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią. 

3. Będziemy rozpoznawać i nazywać wybrane owoce i warzywa za pomocą wzroku, dotyku i zapachu; określimy ich kolor, kształt, charakterystyczne cechy itp.

4. Poznamy sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy na podstawie jeża, wiewiórki i bociana. 

5. Zapoznamy się z etapami powstawania chleba; będziemy malować pieczywo z masy solnej.

6. Będziemy uczestniczyć w wybranych zabawach badawczych, np. badaniu tonięcia i pływania ciał. 

7. Będziemy poszerzać zainteresowania plastyczne i ćwiczyć mięśnie palców i rąk poprzez zabawy artystyczne, malowanie palcami, dłonią, pędzlem, wycinanie itp.

 

PAŹDZIERNIKOWA PIOSENKA "Jesień, to już jesień"

https://www.youtube.com/watch?v=AahWMlfsnz0

 

WIERSZ "PRZYBYWA JESIEŃ"

Spadają liście, szeleszczą wkoło

Wiatr je unosi gwiżdżąc wesoło

Lecą kasztany, cieszą się dzieci

Słabiej niż latem słoneczko świeci

Nagle żołędzie z drzewa spadają

chętnie je zaraz wszyscy zbierają

Piękne korale ma jarzębina, 

To znak, że jesień już się zaczyna.