28.05.2012r. dzieci 5 i 6-letnie pojechały do Szczecina na konferencję zorganizowaną przez Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka. Konferencja swoją treścią przypominała o przestrzeganiu praw dziecka, a szczególnie praw najmłodszych, które nie często respektowane są przez dorosłych. Podczas spotkania nasze przedszkolaki przedstawiły program artystyczny Prawa dziecka. Na zakończenie konferencji pan Marek Michalak rozmawiał z małymi artystami, pogratulował zdolności artystycznych i zapraszał na kolejne spotkania. Pamiętano również o upominkach dla dzieci, które złożono na ręce p. dyrektor. W trakcie przerwy Maja Śliwińska udzieliła również wywiadu dla TV Szczecin.