Rada Rodziców

rachunek PKO BP: 78 1020 2791 0000 7002 0009 6677
odbiorca: Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 8 im. J. Korczaka
adres:

ul. Bałtycka 44

75-331 Koszalin

kwota:

35 PLN

17,50 PLN - za każde kolejne dziecko